دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 
نام و نام خانوادگی تاریخ ساعت رشته محل دفاع نماینده تحصیلات تکمیلی
پیمان محمدیان 1394/11/06 12 عمران طبقه 3 اتاق 305 دکتر حجتی
محمد ابراهیم خوش سیما 1394/11/06 13 عمران طبقه 3 اتاق 305 دکتر غیبی
محمد جمال شجاعیان 1394/11/08 9 شیمی - پلیمر طبقه 3 اتاق 305  
الماس عباسی غجه بیگلو 1394/11/12 12 عمران طبقه 3 اتاق 305  
پویا درویش 1394/11/12 13 عمران طبقه 3 اتاق 305  
حمیده زارع 1394/11/13 11 شیمی طبقه 3 اتاق 305  
سجاد محمدی ایدغمیشی 1394/11/15 13 شیمی طبقه 3 اتاق 305  
نوید زاهدی 1394/11/15 12 پلیمر طبقه 3 اتاق 305  
موکدی 1394/11/15 13 پلیمر طبقه 3 اتاق 305  
اطهره حق نجات  1394/11/15 14 پلیمر طبقه 3 اتاق 305  
سید ابراهیم حسینی 1394/11/20 10 شیمی طبقه 3 اتاق 305  
هادی شجاعی 1394/11/26 13 شیمی-پلیمر طبقه 3 اتاق 305  
سید محمد کریم موسوی 1394/11/26   عمران طبقه 3 اتاق 305  
محمد مصطفی رعنایی 1394/11/26 8.3 عمران طبقه 3 اتاق 305  
قاسم کاظمی 1394/11/27 10 عمران طبقه 3 اتاق 305  
علی زراعت پیشه فرد 1394/11/27 14 عمران طبقه 3 اتاق 305  
بهفر هنرمندان 1394/11/28 11 شیمی - پلیمر طبقه 3 اتاق 305  
شهریار بابایی 1394/11/28 13 شیمی کلاس   
مهدی دهدشتی 1394/11/28 13 عمران طبقه 3 اتاق 305  
امیر پیرو 1394/11/28 14 عمران طبقه 3 اتاق 305  
محمدرضا جهاندیده  1394/11/28 15 عمران طبقه 3 اتاق 305  
امید صدیقی 1394/11/28 16 عمران طبقه 3 اتاق 305  
مریم سبوحی 1394/11/29   پلیمر طبقه 3 اتاق 305  

ردیف

نام و نام خانوادگی دانشجو

رشته

استاد راهنما

تاریخ

ساعت

1

شیوا فتحعلی پوری

برق

آذر محمودزاده

26/11/94

15

2

وحید آزادی

ساخت

سالار خواجه پور

28/11/94

8/30

3

عبدالمجید آشوری

برق

مسعود محزون

28/11/94

16/30

4

پیمان غروی

ساخت

محمدرضا فیلی زاده

28/11/94

15/30

5

زهرا رهبر

برق

ناصر پرهیزگار

28/11/94

9/30

6

طاهره ایزدی فر

برق

ناصر پرهیزگار

28/11/94

11/30

7

نوید سیروس

ساخت

سالار خواجه پور

26/11/94

14

8

امیر سالار خالدار

برق

حامد آگاهی

26/11/94

11

9

علی نوروزی

برق

مسعود جباری

27/11/94

14

10

صفورا جمشیدی

برق

حامد آگاهی

26/11/94

10

11

حسین سالاری

ساخت

سید محمدرضا خادم

26/11/94

8

12

ایران سرافراز

برق

آذر محمودزاده

26/11/94

13

13

افروز مصدقی

برق

حامد آگاهی

26/11/94

12

14

محسن پرویزی

برق

مهدی روپایی

27/11/94

8

15

حمیده معماری

برق

روپایی

27/11/94

9

16

مریم نوری

برق

پرهیزگار

28/11/94

10/30

17

مینا شرفی

کامپیوتر

الهام پروین نیا

29/11/94

8

18

سجاد اصلان نژاد

ساخت

احمد افسری

28/11/94

14

19

حمید برازجانی

ساخت

دارا فاضل

28/11/94

12/30

20

زینت رنجبر

صنایع

سیدمحمدحسین حجتی

27/11/94

8

21

مرجان نعمت الهی

صنایع

محمدرضا فیلی زاده

27/11/94

11/30

22

قیصر لاله زار

ساخت

احمد افسری

27/11/94

11

23

محمد جوانمردی

ساخت

لاله قلندری

27/11/94

12/30

24

محمدقاسم قربان پور

ساخت

احمد افسری

27/11/94

15/30

25

بهنام حیدری

کامپیوتر

الهام پروین نیا

29/11/94

9

26

معصومه شیروانی

کامپیوتر

الهام پروین نیا

29/11/94

11