دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
نام ونام خانوادگیشماره دانشجوییرشته تحصیلیعنوان پایان نامهتاریخ تصویب گروه آموزشیتاریخ تصویب شورای پژوهشی
علی اکبر چوپانی920043229مهندسی شیمیطراحی فرآیند جداسازی ترکیبات BTX موجود در گازهای خروجی از واحدهای تغلیظ گلایکول پالایشگاه گاز فراشبند1394/05/041394/09/08
ناهید جعفری930352290مهندسی شیمیمطالعه آزمایشگاهی و مدلسازی تراوایی گازهای متان،دی اکسید کربنو نیتروژن از غشای پلی یورتان و نانو ذرات سیلیکا1394/05/041394/09/08
حسن حیدری930316673مهندسی شیمیمدلسازی حلالیت گازهای خالص N2 ، CH4،CO2،H2Sدر مایعات یونی با استفاده از معادلات حالت ERوSRK.PR1394/05/041394/09/08
مریم هاشمی930318615مهندسی پلیمرتهییه و بررسی مورفولوژی و خواص نانو کامپوزیت هایبر پایه لاستیک طبیعی /استایرن بوتان دای ان تقویت شده با گرافن اکساید و دوده1394/08/251394/09/08
مهرشاد عزیزی910585718مهندسی پلیمرمطالعه و بررسی ارتباط رفتار ریولوژیکی و مورفولوژی آلیاژهای امتزاج ناپذیر پلی لاکتیک اسید و پلی ونیلیدین فلوراید1394/08/251394/09/08
پگاه عبادی930474807مهندسی پلیمرتهیه و بررسی خود ترمیم شوندگی نانوکامپوزیت های بر پایه پلی یورتان تقویت شده با گرافن اکساید1394/08/251394/09/08
بنفشه بهادری930319772مهندسی شیمیمدلسازی ریاضی واحد تولید وینیل استات1394/06/081394/09/08
سعید حیدری920107772مهندسی شیمیمطالعه مدل سازی ریاضی برج استخراج جهت تعیین شرایط مطلوب در فرآیند مرکاپتان زدایی از بوتان1394/05/041394/09/08
زهرا حبیبی920613659مهندسی شیمیمطالعه آزمایشگاهی و مدلسازی جداسازی پنی سیلین پسابهای بیمارستانی با غشا و ترکیب نانوذره سیلیکا1394/05/131394/09/22
نیلوفر برنجانی930277987مهندسی عمرانتحلیل مرتبه دوم قاب های با مقطع متغیر به کمک روش المان محدود دیفرانسیل کوادرچر1394/09/181394/09/22
محمد حسین بزرگی پویا930440570مهندسی شیمیمدل سازی ریاضی و استخراج اسانس از گیاه گلپر با استفاده از کربن دی اکسید فوق بحرانی1394/05/131394/09/22
محمد علی قادری910906233مهندسی عمرانارزیابی لرزه ای سازه ها بر اساس سطح عملکرد در قاب های فولادی واگرا کوتاه و متوسط و بلند و مقایسه آن با قاب خمشی1394/08/061394/09/22
زهرا روستایی930399368مهندسی پلیمرتهیه و بررسی مورفولوژی و خواص نانو کامپوزیتهایی بر پایه رزین پلی استر تقویت شده با نانولوله های کربن و پلی تیوفن1394/09/091394/09/22
الهام بازیره930377537مهندسی پلیمرتهیه و مشخصه یابی نانو کامپوزیت هایی بر پایه رزین اپوکسی تقویت شده با نانولوله های کربن و پلی تیوفن1394/09/091394/09/22
محمد رضا جعفری920136892مهندسی شیمیمدلسازی تولید هیدروژن در یک راکتور غشایی لوله ای بااستفاده از فرایند ریفرمینگ بخار متان1394/09/121394/09/22
صادق رضوی زاده911102899مهندسی شیمیمدلسازی کاهش دراگ در خطوط لوله افقی حاوی جریان دوفازی لخته ای آب - هوا توسط نانو سیالات 1394/07/181394/08/10
زینب حسین زاده930436215مهندسی شیمینانولیپوزومه کردن داروی سورافنیب و بررسی کارایی آن بر روی ردهی سلولی سرطان سینه (MCF-7)1394/06/20139408/10
سعید رستگاریان910619533مهندسی عمرانتعیین یک رابطه منطقی بین تغییر مکان نسبی طبقات و میزان آسیب سازه ای در قاب های خمشی بتن آرمه متعارف1394/07/081394/08/10
محمد حسین کشاورز مطلق شیرازی911031642مهندسی عمرانترمیم اتصالات تیر به ستون بتن آرمه خارجی آسیب دیده بوسیله الیاف FRP1394/27/051394/08/10
سحر توکلی930374421مهندسی پلیمرتهیه و بررسی خودترمیم شوندگی نانو کامپوزیت های بر پایه رزین پلی استر تقویت شده با گرافن اکساید1394/08/251394/09/22
مجتبی قدوسی921551002مهندسی عمرانبررسی اثر محافظ فلزی در کاهش صدمات سازه های بتنی در برابرموج انفجار1394/07/081394/08/10
محمدرضا ممتازیان9220336مهندسی عمرانبررسی برش پانچ و تاثیر ابعاد و مقاطع سرستون بر عملکرد دال های تخت پیش تنیده1394/08/061394/09/08
محمدرضا ممتازیان9220336مهندسی عمرانبررسی برش پانچ و تاثیر ابعاد و مقاطع سرستون بر عملکرد دال های تخت پیش تنیده1394/08/061394/09/08
مهدی احمدی920062170مهندسی پلیمرسنتز پلی تیوفن و نانو کامپوزیت ان با گرافن اکساید از روش پلیمریزاسیون مینی امولوسیونی1394/09/231394/10/06
ولی الله حسین پور900848279مهندسی عمرانمقایسه نتایج آزمایشگاهی و مدل عددی سقف های تیرچه بلوک مسلح شده با تلفیق میلگردهای معمولی GFRP1394/10/011394/10/06
امید رضا عابدین920616056مهندسی شیمیمطالعه آزمایشگاهی و مدلسازی ریاضی جذب فلز آلومینیوم با استفاده از جلبک های قهوای 1394/09/121394/10/06
محمد رضا عامری قصرالدشتی920615976مهندسی شیمیاستخراج فوق بحرانی فلاونوئید( آنتوسیانین ) ومدلسازی آن از گیاه پنیرک 1394/05/041394/10/06
غلا مرضا فرهادی920616192مهندسی شیمیمدل سازی ریاضی اثر جریان گاز زدایش بر عملکرد راکتورهای سری غشایی برای تولید دی متیل اتر از متانول1394/1394/10/06
مجتبی زینعلی930281010مهندسی شیمیمدلسازی و ساخت غشاءپلی آمید به منظور حذف نیترات از آب با استفاده از روش اسمز معکوس1394/07071394/10/06
زینب بانشی930440057مهندسی شیمیبررسی آزمایشگاهی هیدرولیکی - حرارتی جریان نانو سیال درون یک کانال با سطح مقطع مربعی شکل با مولدهای گردابه1394/07/071394/10/06
غلامحسین محرر930343779مهندسی شیمیمدل سازی ترمو دینامیکی جذب دی اکسید کربن توسط محلول ابی پتاسیم کربناتبا استفاده از مدل Extended UNIQUAC1394/05/271394/10/06