دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
آزمایشگاه شیمی فیزیک پلیمرها
  مسئول آزمایشگاه
  دستگاه های موجود

نام آزمایشگاه یا کارگاه : آزمایشگاه شیمی فیزیک پلیمرها

ردیف

نام دستگاه

مدل

کمپانی سازنده

تاریخ خرید

1

دستگاه ویسکومتر دیجیتالی

بروکفیلد

Brookfield - آمریکا

اسفند 1387

2

دستگاه اندازه گیری کشش سطحی مایعات

نیمه اتوماتیک

- KSV فنلاند

آبان 1388