دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

نام آزمایشگاه یا کارگاه : کارگاه پلاستیک

ردیف

نام دستگاه

مدل

کمپانی سازنده

تاریخ خرید

1

دستگاه تزریق 25 گرمی

 

آلمان

اسفند 1384

2

دستگاه تزریق 100 گرمی

 

آلمان

اسفند 1384

3

دستگاه وکیوم فرمینگ

 

ایتالیا

اسفند 1384