دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
آزمایشگاه خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها
  مسئول آزمایشگاه
  دستگاه های موجود

نام آزمایشگاه یا کارگاه : آزمایشگاه خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها -

ردیف

نام دستگاه

مدل

کمپانی سازنده

تاریخ خرید

1

دستگاه اندازه گیری MFI

-

سنتام - ایران

خرداد 1387

2

دستگاه آزمون ضربه

CHARPY

البرز کوشا - ایران

فروردین 1386

3

دستگاه آزمون ضربه

IZOD

Gotech  - تایوان

مهر 1387

4

دستگاه سختی سنج

Rockwell

 

فروردین 1386

5

دستگاه سختی سنج

Portable

 

فروردین 1386

6

دستگاه سختی سنج

Shore A & D

Gotech  - تایوان

مهر 1387

7

دستگاه اندازه گیری HDT/VICAT

-

Gotech  - تایوان

آذر 1387

8

دستگاه آزمون یونیورسال (کشش، فشار، خمش)

2000 Kg

Gotech  - تایوان

دی 1387

9

دستگاه پرس گرم

30 Ton

Gotech  - تایوان

بهمن 1387

10

دستگاه کاتر پرس پنوماتیک

3 Ton

Gotech  - تایوان

اسفند 1387