دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
کارگاه الاستومر
  مسئول آزمایشگاه
  دستگاه های موجود

نام آزمایشگاه یا کارگاه : کارگاه الاستومر

ردیف

نام دستگاه

مدل

کمپانی سازنده

تاریخ خرید

1

دستگاه آزمون یونیورسال (کشش، فشار، خمش)

2000 Kg

Gotech  - تایوان

دی 1387

2

دستگاه پرس گرم

30 Ton

Gotech  - تایوان

بهمن 1387

3

دستگاه کاتر پرس پنوماتیک

3 Ton

Gotech  - تایوان

اسفند 1387

4

دستگاه سختی سنج

Shore A & D

Gotech  - تایوان

مهر 1387

5

دستگاه آزمون جهندگی لاستیک

-

Gotech  - تایوان

بهمن 1387

6

دستگاه آزمون سایش لاستیک

Akron

Gotech  - تایوان

شهریور 1388

7

دستگاه آزمون خستگی لاستیک

-

Gotech  - تایوان

مرداد 1388

8

دستگاه رئومتر لاستیک

MDR

Gotech  - تایوان

دی 1388

9

دستگاه غلطک

آزمایشگاهی

تایوان

مرداد 1389