دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 

رئیس دانشکده

  علیرضا تهور   

دکترا - مکانیک -تبدیل انرژی

تلفن :  36191679

پست الكترونیك: tahavvor@iaushiraz.ac.ir

معاون آموزشی

 امین ربیعی زاده    

دکترا - مهندسی مواد

تلفن :  36191626

پست الكترونیك: a.rabiezadeh@gmail.com

کارشناس مسئول انفورماتیک

 اصغر جاهد   

کارشناسی ارشد - IT

تلفن :  36191663

پست الكترونیك: tamrinit@yahoo.com

;کارشناس مسئول آزمایشگاه

  مهدی قائمی امیری   

کارشناسی ارشد - مهندسی برق

تلفن :  36191664

پست الكترونیك: ghaemiam@yahoo.com

رئیس دانشجویی

  وحید سجادی   

کارشناسی ارشد - زبان و ادبیات انگلیسی

تلفن :  36191648

پست الكترونیك: sajadi.vahid@ymail.com

رئیس آموزشی

  ابراهیم فتحی   

کارشناسی ارشد - مکانیک ماشین آلات

تلفن :  36191654

پست الكترونیك: iau.fathi@yahoo.com

مسئول آزمایشگاه انتقال حرارت

  مسعود گل پرداز   

مهندسی شیمی

تلفن :  36412596

پست الكترونیك: massy_chem@yahoo.com

مسول کتابخانه

 نورالله طاهری   

کارشناسی - کتابداری

تلفن :  36191679

پست الكترونیك:

کارشناس گروه کامپیوتر

  لاله سپهری آرا   

کارشناسی ارشد - زیست شناسی

تلفن :  36191676

پست الكترونیك: sepehr.l@yahoo.com

کارشناس گروه برق

  مرضیه نیک خوی   

کارشناسی - برق

تلفن :  36191676

پست الكترونیك: nikkhoi@yahoo.com

کارشناس گروه مکانیک

  سعید ابراهیمی   

کارشناسی ارشد - مدیریت ورزشی

تلفن :  36191676

پست الكترونیك: ebrahimi@yahoo.com

رئیس بایگانی

  بایک کریمی   

دیپلم

تلفن :  36191653

پست الكترونیك: no

رئیس اداره پژوهش دانشکده فنی و مهندسی

مریم سعادت

کارشناسی ارشد علوم اطلاع رسانی

تلفن : 36191540

پست الكترونیك: maryamsaadat784@yahoo.com

مسول کارگاه برق

حمید سریانی

دیپلم

تلفن: 36412596

پست الكترونیك: no

 

مسئول کارگاه سوخت رسانی

احد انوری نیا

مهندسی مکانیک

تلفن: 36412596

پست الكترونیك: ahad_anvarinia@yahoo.com

 

مسئول کارگاه اتو مکانیک:

مسعود محمدی

دیپلم

تلفن: 36412596

پست الكترونیك: no

 

مسئول کارگاه مقاومت مصالح:

علی رضایی

مهندس مکانیک

تلفن: 36412596

پست الكترونیك: no

 

مسئول کارگاه ریخته گری:

حشمت الله هوشیار

فوق دیپلم

تلفن: 36412596

پست الكترونیك: no

 

مسئول کارگاه جوشکاری:

علی عزمی

دیپلم

تلفن: 36412596

پست الكترونیك: no

 

مسئول کارگاه ماشین ابزار:

یداله صالحی

دیپلم

تلفن: 36412596

پست الكترونیك: no

 

مسئول کارگاه تراش قطعات خودرو:

علی کاردان

دیپلم

تلفن: 36412596

پست الكترونیك: no

 

رئیس امور پشتیبانی:

یحیی آذری

کارشناسی ارشد روانشناسی

تلفن: 36191616-071

 

کارشناس گروه عمران و مواد:

مریم روزی طلب

لیسانس کامپیوتر

تلفن: 36191623-071

 

کارشناس گروه مهندسی شیمی و پلیمر:

لیلا جمالی

کارشناس ارشداقتصادانرژی

تلفن: 36191623-071

 

مسئول آموزش:

سلمان لشکری

لیسانس

تلفن: 36191622-071

 

مسئول بایگانی :

احمددرخشان

لیسانس

تلفن: 36191612-071

 

مسئول کتابخانه:

سمیه اسدمنش

لیسانس کامپیوتر

تلفن: 36191644-071

 

مسئول انفوماتیک:

پروانه درخشان فرد

لیسانس کامپیوتر

تلفن: 36191628-071

 

مسئول دایره امتحانات:

جمیله رحیمی

تلفن: 36191624-071

 

مسئول امور دانشجویی:

بهبودعلی بردبار

لیسانس

تلفن: 36191641-071

 

مسئول امور دفتری (دبیرخانه):

فرامرز شهبازی

تلفن: 36191642-071

 

مسئول امور پژوهشی:

زهرا امیدی فرد

لیسانس کامپیوتر

تلفن: 36191625-071