دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

 دکتر علیرضا تهور

·       متولد 1355 شیراز

·       فارغ التحصیل دوره کارشناسی مهندسی مکانیک (گرایش حرارت و سیالات) از دانشگاه شیراز در سال 1379

·       فارغ التحصیل دوره کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک (گرایش تبدیل انرژی) از دانشگاه صنعتی تبریز در سال 1381

·       فارغ التحصیل دوره دکتری مهندسی مکانیک (گرایش تبدیل انرژی) دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران در سال 1388

·       عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی شیراز از سال 1388

·       رئیس دانشکده علوم فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز از سال 1391 تاکنون

·       عضو شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز از آذر ماه 1392 تاکنون

عضو اصلی کمیته بهینه سازی، ارتقاء کیفیت و بهره وری دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

دبیر اجرایی دومین همایش ملی مهندسی مکانیک (دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز)1390

·   دبير كميته انفورماتيك و سايت بیستمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران (دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه شیراز)

·     پست الکترونیک :tahavvor@iaushiraz.ac.ir

فارغ التحصیل ممتاز با رتبه اول در دوره کارشناسی ارشد

پژوهشگر برتر سال 1389 دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

پژوهشگر برتر سال 1392 دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

پژوهشگر برتر سال 1393 دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

·