دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد عمران1395-6-21

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد عمران:
 لطفا قبل از انتخاب واحد، آخرین مقررات نحوه انتخاب واحد، لیست دروس ارائه شده و برنامه دروس که در لینک های زیر قرار داده شده دانلود و مطالعه فرمایید.
با تشکر بخش کارشناسی ارشد عمران


آخرین مقررات نحوه انتخاب واحد